“Beləcə, keçir ömür susuz, dar bir boğazdan…”-Qulu Ağsəsin şeiri

Əvvəl çeşmə idi gözləri,

indi qara çeşmək,

əvvəl dost gəzirdi onu,

indi düşmən.

Əvvəl ayağına baxardı qarşıdakının,

indi ayaqqabısına,

əvvəl alına sürtərdi əlini,

indi alın yazısına.

Əvvəl ürək qoyardı indiyə –

savaşda,

indi ürək işarəsi qoyur əvvələ –

yavaşdan…

Gündüz ulduzlar bizi görür,

biz onları görmürük,

gecə biz ulduzları görürük,

onlar bizi görmür…

Beləcə, keçir ömür

susuz, dar bir boğazdan.

Hər şey

təzə sətirdən,

köhnə abzasdan…